Gebruikerslogin

Laatste Tweet

U bent hier

Home » Pencak Silat

Algemeen

Pencak Silat is de edele krijgskunst cq verdedigingskunst van de Orang Malay. De Orang Malay heeft zich in de loop der tijd gevestigd in Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei, delen van de filipijnen en een klein deel van Thailand. Met dezelfde normen en waarden en culturele aspecten hebben zij zich op verschillende plaatsen ontwikkeld, wat hetzelfde geldt voor de Pencak Silat. Daarom moet we niet meer spreken over Pencak Silat Indonesia of Pencak Silat Singapore maar zou het beter zijn te benoemen "Pencak Silat Bangsa Serumpun" (volk met de zelfde voorouders).

Er zijn vele Pencak Silat stijlen/stromingen in Zuid-Oost Azie, waarvande landen  Indonesia, Malaysia en Singapore (later toegevoegd Brunei) de grondleggers zijn van de wereldorganisatie "Persilat" .

Nederland wordt gezien als de bakermat van de Pencak Silat in Europa,  er zijn vele stijlen vertegenwoordigd hier in Nederland, zoals Javaanse stijlen, Madurese stijlen, Balinese stijlen, Sumatraanse Stijlen, een Maleise stijl en een Bruneise stijl.