Aspecten

Aspecten

Silat Melayu is een verzamelnaam voor de traditionele krijgskunst annex vechtsport uit de Nusantara Regio. Door de geografische ligging van het gebied zien we dat Silat Melayu zeer rijk is aan stijlen en gevarieerde culturele uitingsvormen.

Binnen de Silat Melayu zijn er vier aspecten die beoefend worden namelijk:

Mental Spiritual

Seni Budaya / Warisan Melayu

Seni Beladiri

Olah Raga

Het beoefenen van deze vier aspecten geeft meer diepgang en inzichten in het beoefenen en beleven van de Silat.

Mental Spiritual

heeft als doel om als mens een hoger en nobel doel na te streven, men ziet vaker dat hierbij religie een belangrijke rol kan spelen. Binnen de Silat Melayu is de ademhaling en meditatie een belangrijk instrument om een balans tussen lichaam en geest te bewerkstelligen, dit ter bevordering van de algehele fysieke en mentale gezondheid.

Seni Budaya / Warisan Melayu

Is de culturele uitingsvormen binnen de Silat, hierbij spelen beleefdheidsvormen en normen en waarden een belangrijke rol, dit wordt Adat en Adab genoemd. De verschillende bevolkingsgroepen in Zuidoost Azie hechten hier enorm veel waarden aan, zonder Adat en Adab mogen we het geen Silat noemen. Er zijn verschillende culturele uitingsvormen zoals Gendang Silat, Dansvormen en verschillende traditionele Silatvormen zoals bijvoorbeeld Silat Pulut, Tarung Silat en Rebut Selempang.

Seni Bela Diri

De kunst van het zelfverdedigen is ontstaan uit behoefte van veiligheid binnen de leefomgeving zowel individualistisch alsmede voor een bevolkingsgroep.Vanuit die behoefte zijn er verdedigingstechnieken ontstaan die werden onderwezen en doorgegeven. In de traditionele Silat Melayu worden technieken van een desbetreffende stijl onderwezen door een Guru.

Olah Raga

Dit is het aspect waarbij men de Silat Melayu als wedijver gebruikt om zich te kunnen meten met andere Pesilats (beoefenaars). Binnen de Silat Melayu zijn de volgende wedstrijdvormen te onderscheiden;

Tanding / Tarung

Semicontact waarbij men technieken gebruikt als stoten, trappen en take-downs om zo punten te scoren. Binnen de Tanding wordt er met body-protectors gespard waar men puntenwaardering van een Jurypanel krijgt. De wedstrijd wordt geleid door een scheidsrechter (Wasit). Deze vorm van sparren kan ook zonder beschermingsmiddelen, hierbij speelt het incasseren en belangrijke rol. Deze sparringsvorm wordt binnen de moderne Silatscholen minder beoefent.

Bersolo / Tunggal

Is een artistieke loopvorm (ongewapend / gewapend )die binnen een bepaalde tijd uitgevoerd dient te worden. Er zijn verplichte loopvormen en vrije loopvormen. De Pesilat draagt naast zijn baju Silat ook een Ikat kepala / Tanjak (Hoofddeksel) en een Sarung of Kain (lendendoek). Een Jury pannel / Hakim beoordelen de uitvoering. Er wordt op een aantal criteria beoordeeld

Berduo / Tempur / Ganda

Is een artistieke vorm tussen twee Pesilat waarbij er binnen een bepaalde tijd aanvals en verdedigingstechnieken worden uitgevoerd, de uitvoering van technieken worden zowel ongewapend alsmede gewapend. Een Jury pannel / Hakim beoordelen de uitvoering. Er wordt op een aantal criteria beoordeeld

Beregu / Regu

Is een artistieke vorm van een groep Pesilat waarbij er binnen een bepaalde tijd aanvals en verdedigingstechnieken worden uitgevoerd, de uitvoering van technieken worden zowel ongewapend alsmede gewapend. Een Jury pannel / Hakim beoordelen de uitvoering. Er wordt op een aantal criteria beoordeeld.

Silat Pulut

Is een artiestieke vorm van twee Pesilats die op Gendang muziek een Silat pergormance geven waarbij logica en humor elkaar afwisselen. Dit is een zeer oude traditionele vorm.

Een Jury pannel / Hakim beoordelen de uitvoering. Er wordt op een aantal criteria beoordeeld.

Rebut Selempang

Is een traditionele sparring tussen twee Pesilats waarbij men probeert de Selempang (Sjaal) af te pakken. Hierbij geldt dat er een variëteit aan technieken vooraf moeten gaan alvorens men de Selempang mag pakken.

Gendang Silat

Is een competitie tussen verschillende muziekensembles Het team bestaat uit vier personen die vier instrumenten bespelen namelijk;

Gendang Anak – (Trommel kind)

Gendang Ibu – (Trommel moeder)

Gong

SerunaI – (Blaasinstrument)

Een vakjury beoordeeld de muzikaliteit van de uitvoering.