Missie

  • Silat Melayu als culturele uiting & als sport promoten, ontwikkelen en verspreiden in Nederland, vriendschappelijke banden op internationaal vlak worden versterkt met als hoofddoel de Silat Melayu als volwaardig naar buiten exposeren.

Visie

  • Silat Melayu als brug te laten fungeren tussen Nederland en andere delen van de wereld middels Sport en culturele uitingsvormen.
  • “Het creëren van een optimaal platform ter ondersteuning voor zowel de culturele als sportieve ontwikkeling van Pencak Silat, rekening houdend met  waardes en principes binnen haar verschijningsvormen”.